HỌC TẬP CHỦ ĐỀ NĂM 2019, CHỈ THỊ 05/TW

28/03/2019 2:51:15 p.m.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư; Chiều ngày 21/3/2019 Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm-Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã tham dự và báo cáo tại Hội nghị, cùng tham dự Hội nghị có 82 đồng chí Đảng viên và 07 đ/c là lãnh đạo phòng-ban-đội Công ty đang sinh hoạt và công tác tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Nội dung học tập:

- Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Đ/c Phó Bí thư đề nghị tất cả các cấp ủy Chi bộ và cán bộ, Đảng viên lập Kế  hoạch hành động của mình để thực hiện tốt những nhiệm vụ 2019 với tinh thần nỗ lực tốt nhất để thực hiện trọng trách tại đơn vị .

Sau hội nghị các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nội dung học tập cũng như kế hoạch hành động thực hiện Chủ đề 2019 một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

 Quang cảnh Hội nghị