TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường thuộc KDC Ehome 3 Phường An Lạc Quận Bình Tân từ 10h00 ngày 4/4/2019 đến 16h30 ngày 4/4/2019.

3/04/2019 1:23:02 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường thuộc KDC Ehome 3 Phường An Lạc Quận Bình Tân từ 10h00 ngày  4/4/2019 đến 16h30 ngày 4/4/2019.