TB Tạm ngưng cung cấp nước hẻm 119, 127 Bến Mễ Cốc từ 13h00 đến 15h00 thứ 6 ngày 05/04/2019.

3/04/2019 1:24:07 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hẻm 119, 127 Bến Mễ Cốc từ 13h00 đến 15h00 thứ 6 ngày 05/04/2019.