TB tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Hương Lộ 2 (dãy số lẻ từ Mã Lò đến tân Hòa Đông), hẻm 132,158 Mã Lò và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông , Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 08/4/2019 đến 11h00 ngày 08/4/2019. Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ nhà số 412 đến Mã Lò) đất mới (từ Tỉnh Lộ 10 đến hương Lộ 2) và acsc đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông , Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 09/4/2019 đến 11h30 ngày 09/4/2019.

3/04/2019 3:35:11 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Hương Lộ 2 (dãy số lẻ từ Mã Lò đến tân Hòa Đông), hẻm 132,158 Mã Lò và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông , Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 08/4/2019 đến 11h00 ngày 08/4/2019. Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ nhà số 412 đến Mã Lò) đất mới (từ Tỉnh Lộ 10 đến hương Lộ 2) và acsc đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông , Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 09/4/2019 đến 11h30 ngày 09/4/2019.