TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bùi Minh Trực (số lẻ)(Quốc lộ 50- cuối đường) phường 6, đường Quốc lộ 50 (Bùi Minh Trực-Tạ Quang Bửu) phường 6, đường Tạ Quang Bửu (số chẵn)(Quốc lộ 50- cuối đường) phường 6, đường Phạm Thế Hiển (Cầu Bà tàng-Trịnh Quang Nghị) phường 7, đường Trịnh Quang Nghị (Phạm Thế Hiển - Cầu Ba Tơ) phường 7, đường Rạch Cùng, Đình An Tài phường 7, đường Lê Bôi phường 7, đường Tùng Thiện Vương (Nguyễn Văn Của- Nguyễn Duy) phường 12, đường Nguyễn Duy (Cầu Nhị Thiên Đường-Bùi Huy Bích) phường 12, đường Nguyễn Chế Nghĩa, Bùi Huy Bích, Mạc Vân phường 12-13, đường Tuy Lý Vương phường 12-13, đường Nguyễn Văn Của phường 13, đường Bình Đông (Nguyễn Văn Của-Bùi Huy Ích) phường 13, đường An Dương Vương (Cầu Mỹ Thuận-Võ Văn Kiệt) phường 16, đường Hoàng Ngân (đường 41) phường 16, hẻm 172 An Dương Vương Phường 16 từ 0h00 đến 05h00 thứ 5 ngày 11/04/2019.

4/04/2019 4:03:06 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bùi Minh Trực (số lẻ)(Quốc lộ 50- cuối đường) phường 6, đường Quốc lộ 50 (Bùi Minh Trực-Tạ Quang Bửu) phường 6, đường Tạ Quang Bửu (số chẵn)(Quốc lộ 50- cuối đường) phường 6, đường Phạm Thế Hiển (Cầu Bà tàng-Trịnh Quang Nghị)  phường 7, đường Trịnh Quang Nghị (Phạm Thế Hiển - Cầu Ba Tơ)  phường 7, đường Rạch Cùng, Đình An Tài  phường 7, đường Lê Bôi  phường 7, đường Tùng Thiện Vương (Nguyễn Văn Của- Nguyễn Duy)  phường 12, đường Nguyễn Duy (Cầu Nhị Thiên Đường-Bùi Huy Bích)  phường 12, đường Nguyễn Chế Nghĩa, Bùi Huy Bích, Mạc Vân phường 12-13, đường Tuy Lý Vương  phường 12-13, đường Nguyễn Văn Của  phường 13, đường Bình Đông (Nguyễn Văn Của-Bùi Huy Ích)  phường 13, đường An Dương Vương (Cầu Mỹ Thuận-Võ Văn Kiệt)  phường 16, đường Hoàng Ngân (đường 41) phường 16, hẻm 172 An Dương Vương Phường 16 từ 0h00 đến 05h00 thứ 5 ngày 11/04/2019.