TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Dương Bá Trạc (số chẵn-từ hẻm 258 đến cuối đường) Phường 2, đường Phạm Thế Hiển (số lẻ- từ Cầu Chữ Y đến Âu Dương Lân) Phường 3, đường Nguyễn Thị Tần (số chẵn- từ Dạ Nam đến cuối đường) Phường 2,3, đường Âu Dương Lân (số lẻ- từ Phạm Thế Hiển đến cuối đường) Phường 2,3, đường Dạ Nam ( từ Phạm Thế Hiển đến Nguyễn Thị Tần) Phường 3 từ 8h30 đến 11h00 ngày 08/4/2019 (thứ 2). đường Ba Đình (từ Hưng Phú đến Chánh Hưng) Phường 10, đường Dã Tượng (số chẵn- từ Ba Đình đến Hưng Phú) Phường 10, đường Hưng Phú (số chẵn- từ Ba Đình đến Dã Tượng) Phường 10, đường Chánh Hưng (số chẵn) (Nguyễn Duy- Hưng Phú) Phường 10, đường rạch Ụ Cây (từ Hưng Phú đến Chánh Hưng) Phường 10 Quận 8 từ 8h30 đến 11h00 ngày 10/4/2019 (thứ 4)

4/04/2019 4:26:28 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Dương Bá Trạc (số chẵn-từ hẻm 258 đến cuối đường) Phường 2, đường Phạm Thế Hiển (số lẻ- từ Cầu Chữ Y đến Âu Dương Lân) Phường 3, đường Nguyễn Thị Tần (số chẵn- từ Dạ Nam đến cuối đường) Phường 2,3, đường Âu Dương Lân (số lẻ- từ Phạm Thế Hiển đến cuối đường) Phường 2,3, đường Dạ Nam ( từ Phạm Thế Hiển đến Nguyễn Thị Tần) Phường 3 từ 8h30 đến 11h00 ngày 08/4/2019 (thứ 2). đường Ba Đình (từ Hưng Phú đến Chánh Hưng) Phường 10, đường Dã Tượng (số chẵn- từ Ba Đình đến Hưng Phú) Phường 10, đường Hưng Phú (số chẵn- từ Ba Đình đến Dã Tượng) Phường 10, đường Chánh Hưng (số chẵn) (Nguyễn Duy- Hưng Phú) Phường 10, đường rạch Ụ Cây (từ Hưng Phú đến Chánh Hưng) Phường 10 Quận 8 từ 8h30 đến 11h00 ngày 10/4/2019 (thứ 4)