TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 10,11,12,13,14 Quận 6, bệnh viện Quận 6, Chung cư Him Lam Chợ Lớn từ 23h30 ngày 08/4/2019 đến 04h00 ngày 09/4/2019 và từ 23h30 ngày 11/4/2019 đến 04h00 ngày 12/4/2019.

5/04/2019 2:39:32 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 10,11,12,13,14 Quận 6, bệnh viện Quận 6, Chung cư Him Lam Chợ Lớn từ 23h30 ngày 08/4/2019 đến 04h00 ngày 09/4/2019 và từ 23h30 ngày 11/4/2019 đến 04h00 ngày 12/4/2019.