TB tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường, hẻm thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 21h00 ngày 18/4/2019 đến 05h00 ngày 19/4/2019.

10/04/2019 4:26:51 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường, hẻm thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 21h00 ngày 18/4/2019 đến 05h00 ngày 19/4/2019.