THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU.GÓI THẦU:CUNG CẤP ĐAI LẤY NƯỚC PP.THUỘC DỰ ÁN MUA SẮM ĐAI LẤY NƯỚC PP

10/04/2019 4:54:16 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: