TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 650 Hương lộ 2 Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 9h30 ngày 19/4/2019 đến 15h00 ngày 19/4/2019.

17/04/2019 3:56:30 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 650 Hương lộ 2 Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 9h30 ngày 19/4/2019 đến 15h00 ngày 19/4/2019.