TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Trần Bình Trọng (Trần Hưng Đạo- Nguyễn Trãi), đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Cừ - Trần Bình Trọng) từ 22h00 ngày 17/4/2019 đến 05h00 ngày 18/4/2019 và đường Trần Bình Trọng (Trần Hưng Đạo- Nguyễn Trãi), đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Cừ - Trần Bình Trọng), đường Trần Hưng Đạo (Nguyễn Văn Cừ - Trần Bình Trọng) từ 22h00 ngày 18/4/2019 đến 05h00 ngày 19/4/2019, đường Trần Phú (Lê Hồng Phong- Trần Bình Trọng), đường An Dương Vương (Lê Hồng Phong - Trần Bình Trọng) , đường Trần Bình Trọng ( Trần Phú - An Dương Vương ) từ 22h00 ngày 19/4/2019 đến 05h00 ngày 20/4/2019.

17/04/2019 4:25:59 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Trần Bình Trọng (Trần Hưng Đạo- Nguyễn Trãi), đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Cừ - Trần Bình Trọng) từ 22h00 ngày 17/4/2019 đến 05h00 ngày 18/4/2019 và đường Trần Bình Trọng (Trần Hưng Đạo- Nguyễn Trãi), đường Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Cừ - Trần Bình Trọng), đường Trần Hưng Đạo (Nguyễn Văn Cừ - Trần Bình Trọng) từ 22h00 ngày 18/4/2019 đến 05h00 ngày 19/4/2019, đường Trần Phú (Lê Hồng Phong- Trần Bình Trọng), đường An Dương Vương (Lê Hồng Phong - Trần Bình Trọng) , đường Trần Bình Trọng ( Trần Phú - An Dương Vương ) từ 22h00 ngày 19/4/2019 đến 05h00 ngày 20/4/2019.