TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ-Cầu chữ Y đến Dương Bá Trạc) Phường 2, đường Âu Dương Lân (dãy số lẻ) Phường 1,2, đường Dương Bá Trạc (dãy số chẵn) Phường 2, hẻm 290,432 Dương bá Trạc Phường 1 từ 22h00 thứ 6 ngày 19/4/2019 đến 05h00 thứ 7 ngày 20/4/2019.

18/04/2019 4:44:03 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (dãy số lẻ-Cầu chữ Y đến Dương Bá Trạc) Phường 2, đường Âu Dương Lân (dãy số lẻ) Phường 1,2, đường Dương Bá Trạc (dãy số chẵn) Phường 2, hẻm 290,432 Dương bá Trạc Phường 1 từ 22h00 thứ 6 ngày 19/4/2019 đến 05h00 thứ 7 ngày 20/4/2019.