TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Nguyễn Văn Cự, Nguyễn Cửu Phú, Tỉnh Lộ 10 (từ Cầu Tân Tạo đến Võ Văn Vân) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân. Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (từ Cầu Tân Tạo đến Võ Văn Vân) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Tân Tạo Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 19/4/2019 đến 05h00 ngày 20/4/2019.

19/04/2019 2:49:33 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Nguyễn Văn Cự, Nguyễn Cửu Phú, Tỉnh Lộ 10 (từ Cầu Tân Tạo đến Võ Văn Vân) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân. Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (từ Cầu Tân Tạo đến Võ Văn Vân) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Tân Tạo Quận Bình Tân từ  22h00 ngày 19/4/2019 đến 05h00 ngày 20/4/2019.