CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÀ LÊ THỊ THANH TÂM THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN NHIỆM KỲ 2017-2022

23/04/2019 5:19:00 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: