THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU.GÓI THẦU:MUA SẮM VẬT TƯ GANG CẦU.THUỘC DỰ ÁN:MUA SẮM VẬT TƯ GANG CẦU

3/05/2019 3:53:20 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: