ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN NĂM 2019.

7/05/2019 10:10:39 a.m.

Thực hiện theo quy định của tổ chức Công đoàn, ngày 24 tháng 4 năm 2019 Công ty đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 tại hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty, Ban Giám đốc và 200 đại biểu đại diện cho 455 CNLĐ của Công ty tham dự.

Bà Trương Minh Phương Ánh – Chủ tịch Công đoàn công ty báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, kiến nghị của người lao động và báo cáo sử dụng quỹ phúc lợi năm 2018 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2019

Ông Giám đốc – Đại diện người sử dụng lao động đã trả lời tất cả ý kiến đóng góp, kiến nghị của Người lao động liên quan đến các chế độ, chính sách của Người lao động đã được BCH Công đoàn tổng hợp từ Hội nghị cấp tổ. Trong đó có 1 số kiến nghị đã được Công ty giải quyết ngay như:

  • Công ty sẽ xem xét việc áp dụng thanh toán tiền lương đối với ngày phép chưa nghỉ của NLĐ và sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.
  • Ngoài việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho NLĐđể chăm lo tốt hơn đời sống của NLĐ năm 2019, Công ty sẽ tổ chức khám sức khỏe chuyên khoa lần 2 đối với lao động nữ.
  • Thống nhất, đối với các lao động nữ sinh con lần thứ nhất và lần thứ hai sẽ được chi bồi dưỡng với mức chi 2.000.000 đồng/ 1 lần sinh và thời gian chi trả là sau khi người lao động nữ sinh con.

Qua Hội nghị, Giám Đốc và NLĐ đã cùng trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong năm 2019 mà Ban lãnh đạo và Người lao động của công ty cần phải vượt qua, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Công ty ngày một phát triển, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch SXKD của Công ty và phong trào công nhân năm 2019 đã đề ra.

Sau 03 giờ làm việc, Hội nghị đã trao đổi và thống nhất thông qua các vấn đề sau:

  • Hội nghị đã thống nhất các nội dung trong kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2019 với  tỷ lệ đồng ý là 100%.
  • Hội nghị đã thống nhất với nội dung phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch SXKD 2019 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Hội Nghị đã thống nhất bầu ban thanh tra nhân dân của Cty CP Cấp Nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2019-2020 như sau:

  • Bùi Xuân Phước            Phó trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư    
  • Trần Thị Thủy Yến        Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính
  • Trần Quang Tường        Tổ trưởng phòng Kinh doanh- Dịch vụ Khách hàng 

 Chủ tịch đoàn

 Ký kết thi đua giữa Giám đốc và các trưởng phó phòng ban

 

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020  ra mắt Hội nghị