TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 221,245,257,299, Bình Thành, P.BHH B Q.Bình Tân từ 10h00 ngày 14/5/2019 đến 12h00 ngày 14/5/2019.

9/05/2019 3:34:18 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 221,245,257,299, Bình Thành, P.BHH B Q.Bình Tân từ 10h00 ngày 14/5/2019 đến 12h00 ngày 14/5/2019.