TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ nhà số 304 đến 588 Tỉnh lộ 10) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Trị Đông Q.Bình Tân từ 22h30 ngày 13/5/2019 đến 3h00 ngày 14/5/2019 và từ 22h30 ngày 15/5/2019 đến 3h00 ngày 16/5/2019.

9/05/2019 4:52:40 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ nhà số 304 đến 588 Tỉnh lộ 10) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Trị Đông Q.Bình Tân từ 22h30 ngày 13/5/2019 đến 3h00 ngày 14/5/2019 và từ 22h30 ngày 15/5/2019 đến 3h00 ngày 16/5/2019.