TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến số 6,6A,6B,8,8A,8B,12,12A,19,21,21A,21B và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc KDC Bình Trị Đông B , phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 13/5/2019 đến 11h30 ngày 13/5/2019.

10/05/2019 10:22:15 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến số 6,6A,6B,8,8A,8B,12,12A,19,21,21A,21B và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc KDC Bình Trị Đông B , phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 13/5/2019 đến 11h30 ngày 13/5/2019.