TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 221,245,257,299 Bình Thành, P.Bình Hưng Hòa B Q.Bình Tân từ 10h00 ngày 15/5/2019 đến 12h00 ngày 15/5/2019 và ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 827 tỉnh lộ 10, P.Bình trị Đông B Q.Bình Tân, tuyến hẻm 147 Lê Đình Cẩn P.Tân Tạo Q.Bình Tân từ 13h00 ngày 15/5/2019 đến 15h00 ngày 15/5/2019.

10/05/2019 2:03:08 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 221,245,257,299 Bình Thành, P.Bình Hưng Hòa B Q.Bình Tân từ 10h00 ngày 15/5/2019 đến 12h00 ngày 15/5/2019 và ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 827 tỉnh lộ 10, P.Bình trị Đông B Q.Bình Tân, tuyến hẻm 147 Lê Đình Cẩn P.Tân Tạo Q.Bình Tân từ 13h00 ngày 15/5/2019 đến 15h00 ngày 15/5/2019.