TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường KDC Vĩnh Lộc, đường Hồ Văn Long, Bùi Dương Lịch, Bình Thành, Hương Lộ 80, Liên khu 4-5, đường số 6-8-10 và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc P.BHH B Q.Bình Tân từ 9h00 ngày 15/5/2019 đến 16h00 ngày 15/5/2019.

13/05/2019 2:29:28 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường KDC Vĩnh Lộc, đường Hồ Văn Long, Bùi Dương Lịch, Bình Thành, Hương Lộ 80, Liên khu 4-5, đường số 6-8-10 và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc P.BHH B Q.Bình Tân từ 9h00 ngày 15/5/2019 đến 16h00 ngày 15/5/2019.