TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Lò Gốm (Phạm Văn Chí-963 Lò Gốm), đường Văn Thân (2 bên)(Lò Gốm-Bình Tiên), đường Bà Lài (2 bên)(Lò Gốm-Phạm Văn Chí), đường Phạm Văn Chí (số chẵn)(Lò Gốm-Bình Tiên), đường Bình Tiên (số lẻ)(Phạm Văn Chí- Đàu hẻm 231 Bình Tiên) từ 22h00 ngày 16/5/2019 đến 5h00 ngày 17/5/2019.

14/05/2019 2:46:17 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Lò Gốm (Phạm Văn Chí-963 Lò Gốm), đường Văn Thân (2 bên)(Lò Gốm-Bình Tiên), đường Bà Lài (2 bên)(Lò Gốm-Phạm Văn Chí), đường Phạm Văn Chí (số chẵn)(Lò Gốm-Bình Tiên), đường Bình Tiên (số lẻ)(Phạm Văn Chí- Đàu hẻm 231 Bình Tiên) từ 22h00 ngày 16/5/2019 đến 5h00 ngày 17/5/2019.