TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Trần Bình Trọng (Trần Hưng Đạo-Võ Văn Kiệt), đường Cao Đạt (Nguyễn Biểu-cuối đường) từ 22h00 ngày 15/5/2019 đến 5h00 ngày 16/5/2019, từ 22h00 ngày 16/5/2019 đến 5h00 ngày 17/5/2019, từ 22h00 ngày 17/5/2019 đến 5h00 ngày 18/5/2019.

15/05/2019 9:29:02 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Trần Bình Trọng (Trần Hưng Đạo-Võ Văn Kiệt), đường Cao Đạt (Nguyễn Biểu-cuối đường) từ 22h00 ngày 15/5/2019 đến 5h00 ngày 16/5/2019, từ 22h00 ngày 16/5/2019 đến 5h00 ngày 17/5/2019, từ 22h00 ngày 17/5/2019 đến 5h00 ngày 18/5/2019.