TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Nguyễn Duy (Chánh Hưng-Lê Quang Kim) Phường 9 , đường Hưng Phú (số lẻ)(Chánh Hưng-Lê Quang Kim) Phường 9, đường Chánh Hưng (số lẻ)(Hưng Phú-Nguyễn Duy) Phường 9, đường Lê Quang Kim, Võ Trứ Phường 9, đường An Dương Vương (Cầu Mỹ Thuận- Võ Văn Kiệt) Phường 16, Hẻm 172 An Dương Vương Phường 16, đường Trương Đình Hội Phường 16, đường số 44 (Phạm Đức Sơn) Phường 16, đường số 41 (Hoàng Ngân) Phường 16 từ 8h30 đến 11h00 thứ 6 ngày 17/5/2019.

15/05/2019 9:37:49 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Nguyễn Duy (Chánh Hưng-Lê Quang Kim) Phường 9 , đường Hưng Phú (số lẻ)(Chánh Hưng-Lê Quang Kim) Phường 9, đường Chánh Hưng (số lẻ)(Hưng Phú-Nguyễn Duy) Phường 9, đường Lê Quang Kim, Võ Trứ Phường 9, đường An Dương Vương (Cầu Mỹ Thuận- Võ Văn Kiệt) Phường 16, Hẻm 172 An Dương Vương Phường 16, đường Trương Đình Hội Phường 16, đường số 44 (Phạm Đức Sơn) Phường 16, đường số 41 (Hoàng Ngân) Phường 16 từ 8h30 đến 11h00 thứ 6 ngày 17/5/2019.