TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường , hẻm thuộc địa bàn Phường 2 Quận 5 từ 9h30 ngày 17/5/2019 đến 12h00 ngày 17/5/2019.

16/05/2019 11:04:52 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường , hẻm thuộc địa bàn Phường 2 Quận 5 từ 9h30 ngày 17/5/2019 đến 12h00 ngày 17/5/2019.