TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 205,227,257 Phạm Đăng Gairng, Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 15h00 ngày 17/5/2019 đến 17h00 ngày 17/5/2019.

16/05/2019 2:22:45 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 205,227,257 Phạm Đăng Gairng, Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 15h00 ngày 17/5/2019 đến 17h00 ngày 17/5/2019.