TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hậu Giang (số lẻ)(cầu Hậu Giang-Bình Phú), chung cư Him Lam Chợ Lớn từ 22h00 ngày 20/5/2019 đến 05h00 ngày 21/5/2019 và từ 22h00 ngày 21/5/2019 đến 05h00 ngày 22/5/2019.

17/05/2019 10:18:54 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hậu Giang (số lẻ)(cầu Hậu Giang-Bình Phú), chung cư Him Lam Chợ Lớn từ 22h00 ngày 20/5/2019 đến 05h00 ngày 21/5/2019 và từ 22h00 ngày 21/5/2019 đến 05h00 ngày 22/5/2019.