TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 12,14 Quận 6 từ 22h00 ngày 20/5/2019 đến 05h00 ngày 21/5/2019 và từ 22h00 ngày 21/5/2019 đến 05h00 ngày 22/5/2019.

17/05/2019 2:23:15 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước Phường 12,14 Quận 6 từ 22h00 ngày 20/5/2019 đến 05h00 ngày 21/5/2019 và từ 22h00 ngày 21/5/2019 đến 05h00 ngày 22/5/2019.