TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường KDC Nam Hùng Vương, Bắc Trần Văn Kiểu và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.An Lạc Q.Bình Tân từ 13h00 ngày 21/5/2019 đến 17h00 ngày 21/5/2019. Các tuyến đường KDC Việt Tài và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.An Lạc Q.Bình Tân từ 13h00 ngày 22/5/2019 đến 17h00 ngày 22/5/2019.

20/05/2019 4:10:14 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường KDC Nam Hùng Vương, Bắc Trần Văn Kiểu và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.An Lạc Q.Bình Tân từ 13h00 ngày 21/5/2019 đến 17h00 ngày 21/5/2019. Các tuyến đường KDC Việt Tài và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.An Lạc Q.Bình Tân từ 13h00 ngày 22/5/2019 đến 17h00 ngày 22/5/2019.