TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Trương Phước Phan, Liên Khu 16-18, ấp Chiến Lược và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 23h00 ngày 22/5/2018 đến 05h00 ngày 23/5/2019.

22/05/2019 1:33:48 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Trương Phước Phan, Liên Khu 16-18, ấp Chiến Lược và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực P.Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 23h00 ngày 22/5/2018 đến 05h00 ngày 23/5/2019.