TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Nguyễn Biểu (từ Trần Hưng Đạo đến cầu Chữ Y), tuyến đường Trần Bình Trọng (từ Trần Hưng Đạo đến Hàm Tử), tuyến đường Cao Đạt (từ Nguyễn Biểu đến cuối đường) từ 22h00 thứ sáu ngày 24/5/2019 đến 5h00 thứ bảy ngày 25/5/2019.

23/05/2019 3:46:44 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Nguyễn Biểu (từ Trần Hưng Đạo đến cầu Chữ Y), tuyến đường Trần Bình Trọng (từ Trần Hưng Đạo đến Hàm Tử), tuyến đường Cao Đạt (từ Nguyễn Biểu đến cuối đường) từ 22h00 thứ sáu ngày 24/5/2019 đến 5h00 thứ bảy ngày 25/5/2019.