TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Gia Phú(số lẻ)(Phạm Phú Thứ- Mai Xuân Thưởng), đường Mai Xuân Thưởng(số chẵn)(Võ Văn Kiệt-Gia Phú), đường Phạm Phú Thứ (số chẵn)(Võ Văn Kiệt-Gia Phú), đường Võ Văn Kiệt (Cao Văn Lầu-Lò Gốm), đường Bình Tiên (số lẻ)(Phạm Văn Chí-Võ Văn Kiệt), đường Phạm Văn Chí (số lẻ)(Bình Tiên-Lò Gốm), đường Lò Gốm (Phạm Văn Chí-Võ Văn Kiệt) từ 9h00 ngày 29/5/2019 đến 11h30 ngày 29/5/2019.

28/05/2019 3:48:31 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Gia Phú(số lẻ)(Phạm Phú Thứ- Mai Xuân Thưởng), đường Mai Xuân Thưởng(số chẵn)(Võ Văn Kiệt-Gia Phú), đường Phạm Phú Thứ (số chẵn)(Võ Văn Kiệt-Gia Phú), đường Võ Văn Kiệt (Cao Văn Lầu-Lò Gốm), đường Bình Tiên (số lẻ)(Phạm Văn Chí-Võ Văn Kiệt), đường Phạm Văn Chí (số lẻ)(Bình Tiên-Lò Gốm), đường Lò Gốm (Phạm Văn Chí-Võ Văn Kiệt) từ 9h00 ngày 29/5/2019 đến 11h30 ngày 29/5/2019.