TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 4,5 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 30/5/2019 đến 05h00 ngày 31/5/2019. Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn nhà số 412 đến Mã Lò), Đất Mới (từ Tỉnh lộ 10 đến Hương Lộ 2) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 03/6/2019 đến 11h30 ngày 03/6/2019.

29/05/2019 9:17:14 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 4,5 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 22h00 ngày 30/5/2019 đến 05h00 ngày 31/5/2019. Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn nhà số 412 đến Mã Lò), Đất Mới (từ Tỉnh lộ 10 đến Hương Lộ 2) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 03/6/2019 đến 11h30 ngày 03/6/2019.