TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 7 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 05/6/2019 đến 12h00 ngày 05/6/2019.

3/06/2019 11:47:27 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 7 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 05/6/2019 đến 12h00 ngày 05/6/2019.