TB tạm ngưng cung cấp nước các tuyến hẻm 548, 688 đường Tân Kỳ Tân Quý, Đường 26/3 (dãy số lẻ), đường số 8, số 12 và các tuyền đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân từ 9 giờ 00 ngày 06/6/2019 đến 12 giờ 00 ngày 06/6/2019

4/06/2019 1:50:26 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước các tuyến hẻm 548, 688 đường Tân Kỳ Tân Quý, Đường 26/3 (dãy số lẻ), đường số 8, số 12 và các tuyền đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân từ 9 giờ 00 ngày 06/6/2019 đến 12 giờ 00 ngày 06/6/2019