TB tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường KDC Tên Lửa thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 10/6/2019 đến 15h00 ngày 10/6/2019.

7/06/2019 3:50:49 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường KDC Tên Lửa thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 10/6/2019 đến 15h00 ngày 10/6/2019.