TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 7 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 12/6/2019 đến 15h00 ngày 12/6/2019.

10/06/2019 3:37:34 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 7 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 12/6/2019 đến 15h00 ngày 12/6/2019.