Thông báo khởi công ngày 10/6/2019.

10/06/2019 3:43:30 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: