TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Lò Gốm (Bãi Sậy- Số nhà 963 Lò Gốm), đường Bãi Sậy (Bình Tiên - Lò Gốm), đường Bình Tiên (số lẻ)(Bãi Sậy-Số nhà 231 Bình Tiên), hẻm 69 Văn Thân từ 22h00 ngày 13/6/2019 đến 5h00 ngày 14/6/2019.

11/06/2019 10:57:03 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Lò Gốm (Bãi Sậy- Số nhà 963 Lò Gốm), đường Bãi Sậy (Bình Tiên - Lò Gốm), đường Bình Tiên (số lẻ)(Bãi Sậy-Số nhà 231 Bình Tiên), hẻm 69 Văn Thân từ 22h00 ngày 13/6/2019 đến 5h00 ngày 14/6/2019.