TB Tạm ngưng cung cấp nước đường số 3 KDC Phú Lợi Phường 7 Quận 8 từ 11h00 ngày 12/6/2019 đến 15h00 ngày 12/6/2019.

11/06/2019 10:59:10 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường số 3 KDC Phú Lợi Phường 7 Quận 8 từ 11h00 ngày 12/6/2019 đến 15h00 ngày 12/6/2019.