TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Nguyễn Thị Tú Phường Bình Hưng hòa B Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 14/6/2019 đến 13h00 ngày 14/6/2019.

12/06/2019 2:47:08 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Nguyễn Thị Tú Phường Bình Hưng hòa B Quận Bình Tân từ 9h00 ngày 14/6/2019 đến 13h00 ngày 14/6/2019.