TB Tạm ngưng cung cấp nước đường số 6 KDC Bình Đăng Phường 6, đường 192 (Khu chung cư Mỹ Phúc) Phường 16 từ 12h00 đến 15h00 thứ 2 ngày 24/6/2019.

21/06/2019 10:12:43 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường số 6 KDC Bình Đăng Phường 6, đường 192 (Khu chung cư Mỹ Phúc) Phường 16 từ 12h00 đến 15h00 thứ 2 ngày 24/6/2019.