TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường KDC Tên Lửa thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B Q.Bình Tân từ 9h00 ngày 24/6/2019 đến 15h00 ngày 24/6/2019.

21/06/2019 10:15:28 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường KDC Tên Lửa thuộc khu vực P.Bình Trị Đông B Q.Bình Tân từ 9h00 ngày 24/6/2019 đến 15h00 ngày 24/6/2019.