TB Tạm ngưng cung cấp nước HAaji Giang và các hẻm (số chẵn)(Mai Xuân Thưởng -hẻm 178), đường Lê Quang Sung và các hẻm (số lẻ)(mai Xuân Thưởng-Minh Phụng), hẻm 219,229,235 Mai Xuân Thưởng từ 9h00 ngày 24/6/2019 đến 12h00 ngày 24/6/2019.

21/06/2019 10:20:21 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước HAaji Giang và các hẻm (số chẵn)(Mai Xuân Thưởng -hẻm 178), đường Lê Quang Sung và các hẻm (số lẻ)(mai Xuân Thưởng-Minh Phụng), hẻm 219,229,235 Mai Xuân Thưởng từ 9h00 ngày 24/6/2019 đến 12h00 ngày 24/6/2019.