TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (số lẻ)(Chánh Hưng-Cao Lỗ), đường Chánh Hưng(số lẻ)(Phạm Thế Hiển-Tạ Quang Bửu) đường Tạ Quang Bửu (số chẵn)(Chánh Hưng - Cao Lỗ) và các tuyến đường, hẻm nằm trong ranh các đường tạ Quang Bửu, Phạm Thế Hiển, Chánh Hưng, Phường 4 Quận 8 từ 8h30 đến 11h00 thứ 3 ngày 25/6/2019.

21/06/2019 4:11:45 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Thế Hiển (số lẻ)(Chánh Hưng-Cao Lỗ), đường Chánh Hưng(số lẻ)(Phạm Thế Hiển-Tạ Quang Bửu) đường Tạ Quang Bửu (số chẵn)(Chánh Hưng - Cao Lỗ) và các tuyến đường, hẻm nằm trong ranh các đường tạ Quang Bửu, Phạm Thế Hiển, Chánh Hưng, Phường 4 Quận 8 từ 8h30 đến 11h00 thứ 3 ngày 25/6/2019.