TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hậu Ginag (số chẵn)(hẻm 820- Nguyễn Văn Luông), đường Nguyễn Văn Luông (số lẻ)(Hậu Giang-Kinh Dương Vương), đường kinh Dương Vương (số lẻ)(Nguyễn Văn Luông-hẻm 499), hẻm 820 Hậu Giang từ 11h00 đên 15h00 thứ hai ngày 01/7/2019.

25/06/2019 11:44:01 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hậu Ginag (số chẵn)(hẻm 820- Nguyễn Văn Luông), đường Nguyễn Văn Luông (số lẻ)(Hậu Giang-Kinh Dương Vương), đường kinh Dương Vương (số lẻ)(Nguyễn Văn Luông-hẻm 499), hẻm 820 Hậu Giang từ 11h00 đên 15h00 thứ hai ngày 01/7/2019.