TB tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 840 Hương Lộ 2, hẻm 21 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 13h00 ngày 26/6/2019 đến 17h00 ngày 26/6/2019.

25/06/2019 1:37:06 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 840 Hương Lộ 2, hẻm 21 Ao Đôi, Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân từ 13h00 ngày 26/6/2019 đến 17h00 ngày 26/6/2019.