TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 9,11 phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 27/6/2019 đến 15h00 ngày 27/6/2019.

25/06/2019 4:19:18 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường số 9,11 phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 27/6/2019 đến 15h00 ngày 27/6/2019.