222TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Kinh Dương Vương ( từ An Dương Vương đến vào Khu y tế kỹ thuật cao), Tên Lửa (từ Kinh Dương Vương đến Kênh Nước Đen), Kênh Nước Đen, Nguyễn Trọng Trí, Đỗ Năng Tế, Nguyễn Thức Đường, Nguyễn Thức Tự, Phạm Bành, Bùi Hữu Diên, Bùi Hữu Diện, Hoàng Văn Hợp, Dương Bá Cung, Dương Tự Quán, đường số 1 (từ An Dương Vương đến Đường số 4), Đường số 1C, 1D,3,4C,6,7,8,9 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc A Quận Bình Tân. Đường số 1 (từ Đường số 4 đến Vành Đai Trong), Đường số 1B,6,10,11,11A,12,14,15,16,17,17A,17B, đường Vành Đai Trong (từ đường số 1 đến Đỗ Năng tế bên dãy số chẵn) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 22h30 ngày 01/7/2019 đến 04h30 ngày 02/7/2019.

28/06/2019 2:54:26 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Kinh Dương Vương ( từ An Dương Vương đến vào Khu y tế kỹ thuật cao), Tên Lửa (từ Kinh Dương Vương đến Kênh Nước Đen), Kênh Nước Đen, Nguyễn Trọng Trí, Đỗ Năng Tế, Nguyễn Thức Đường, Nguyễn Thức Tự, Phạm Bành, Bùi Hữu Diên, Bùi Hữu Diện, Hoàng Văn Hợp, Dương Bá Cung, Dương Tự Quán, đường số 1 (từ An Dương Vương đến Đường số 4), Đường số 1C, 1D,3,4C,6,7,8,9 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An Lạc A Quận Bình Tân. Đường số 1 (từ Đường số 4 đến Vành Đai Trong), Đường số 1B,6,10,11,11A,12,14,15,16,17,17A,17B, đường Vành Đai Trong (từ đường số 1 đến Đỗ Năng tế bên dãy số chẵn) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 22h30 ngày 01/7/2019 đến 04h30 ngày 02/7/2019.