TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 548, 688 Tân Kỳ Tân Quý, đường 26 tháng 3 (dãy số lẻ), đường số 8,12 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 03/7/2019 đến 15h00 ngày 03/7/2019.

1/07/2019 1:36:49 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến hẻm 548, 688 Tân Kỳ Tân Quý, đường 26 tháng 3 (dãy số lẻ), đường số 8,12 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 03/7/2019 đến 15h00 ngày 03/7/2019.